+90 312 425 72 72 +90 537 744 72 72 info@inoteknoloji.com.tr
Türkçe English Deutsch

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

İno Teknoloji; Kamu ve özel sektöre bilişim, telekomünikasyon, teknoloji, mühendislik, eğitim hizmetleri havacılık alanlarında entegrasyon, destek ve danışmanlık hizmetlerini müşterilerine rekabet sağlayan, sektörel çözümlerden iş çözümlerine, sistem entegrasyonu çözümlerinden destek, bakım ve danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede hizmet veren vermektedir.

Proje Analizi

İno Teknoloji; Danışman (mühendis ve uzman) kadrosu öncelikle projeyi teknik ve mali yönden analiz ederek, projenin teknik ve mali uygunluğu hakkında bilgi ve tecrübesini müşterisi ile paylaşır. Bu süreç firma ile sözleşme henüz imzalanmamış dahi olsa İno Teknoloji, kendisine aktarılan bilgilerin gizliliğinin ve kıymetinin farkında olarak üçüncü kişilerle paylaşmaz. Bu aşamada projenin desteklerden faydalanıp faydalanmayacağını, hangi kurumdan ve hangi koşullarda faydalanabileceği konularında firmayı bilgilendirir. İhtiyaç görmesi halinde İno Teknoloji, üniversitelerle iş birliği çerçevesinde teknik konularda danışmanlık yapabilecek akademik isimler önerir.

Proje Finansmanı Danışmanlığı

İno Teknoloji; söz konusu yatırımı/projeyi, yatırım yapılacağı bölgeyi, firmanın insan ve fiziki altyapısını inceleyerek öncelikle uygun hibe destekleri konusunda firmayı yönlendirir. Ardından vergi teşvikleri, istihdam teşvikleri, kredi destekleri gibi konularda firma uygunluğuna göre bilgilendirmede bulunur. Hangi faaliyetlerin yapılması durumunda hangi teşviklerin alınabileceği ile ilgili firmayla ayrıca tecrübesini paylaşır.

Proje Dosyasının Hazırlanması

Fizibilite Raporu: Talep edilmesi durumunda söz konusu yatırım ile ilgili detaylı analizler yapılarak süreç haritasını, 5-10 yıllık tahmini gelir-gider tablolarını, nakit akış planını, yatırım geri dönüş süresini, yıllar bazında gerekli işletme sermayesini, iç karlılık oranını vb. gibi sayısal verileri içeren işletme planı ve fizibilite raporu detaylı hazırlanır. Bu sayede yatırımcıya ve yatırıma katkıda bulunacak firmaya karar verme ve finans yapılarını ayarlama yolunda sağlıklı bilgi sunulur.

Proje Dosyasının Hazırlanması

Destek Talep Projesi: Kamu kurumlarının verdiği desteğe uygun olan yatırımlar projelendirilerek o firmanın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda teknik ve mali açıdan dosya hazırlanır. Bu aşamada İno Teknoloji, sadece firmanın kendisine verdiği bilgileri projeye aktarmakla yetinmez; aynı zamanda mevzuatın yönlendirmek istediği şekilde proje yönetimine müdahalede bulunarak projenin teknik ve ticari açıdan başarısını artıracak çeşitli öneriler geliştirir.

(Ar-Ge sistematiğini güçlendirme, çeşitli standartlara uygunluğun sağlanması, pazarlama stratejileri, süreç otomasyonu gibi). Tüm kurumun ve kuruluşların görevlendirdiği hakem ve değerlendiricilerin en iyi şekilde anlayacağı tarzda proje hazırlanır.

İno Teknoloji, aşağıdaki teşvik mekanizmalarına proje hazırlamakta ve bu konularda eğitimler vermektedir:

● TÜBİTAK ● TEYDEB TTGV-Ar-Ge Merkezi

● KOSGEB * KOBİ Proje Desteği,

● Ar-Ge İnovasyon Desteği,

● Endüstriyel Uygulama Desteği,

● İşbirliği-GüçbirliğiDesteği,

● Kalkınma Ajansları   ●Avrupa Birliği.MFİB, ● UA. ●  7.Çerçeve. ● Eureka, ●Eurostars.

  IPARD ●  IPA ●  H2020 ●  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP .

 

Destek Süreçleri Danışmanlığı

İno Teknoloji; Projeler, destek makamı tarafından onaylandıktan sonra sürecin sonuna kadar danışmanlık hizmetini sürdürür ve bununla ilgili destek makamı tarafından istenen yardım istek formları, izleyici ve hakem sunumlarının hazırlanmasında mali ve teknik konularda ayrı ayrı uzman olan ekibiyle rol alır. Her bir sürecin başında proje yönetim sürecinin zorlu olduğu konularda firmayı bilinçlendirerek muhtemel aksaklıkların neler olabileceği ve bu aksaklıkları minimize etmenin yollarını firmaya yazılı ve sözlü olarak sunar. Bununla birlikte kendine özgü İNOTECH veri tabanı ve süreç yönetim programı sayesinde müşterileri sürekli olarak uygulama değişiklikleri ve kendilerine uygun yeni destekler konusunda bilgilendirir.

Mühendislik Eğitimleri

İno Teknoloji; sahip olduğu makine, metalürji, kimya, endüstri, gemi inşası ve gıda alanlarında uzman mühendis kadrosu sayesinde Ar-Ge aşamalarında, firmadan talep gelmesi durumunda özellikle laboratuvar testleri ve yazılım ortamında yapılan analizler konusunda teknik destek ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Eşleştirme

İno Teknoloji; portföyünde bulunan veya görüşmüş olduğu müşterilerden tamamlayıcı sektörden olan müşterileri değiştirmeyi ve temasta olduğu tarafların ihtiyacını sinerji yaratarak karşılamayı sağlar. Aynı zamanda iş birliği sonucunda doğacak faydaya göre üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü bir araya getirerek ülkenin kalkınması için hayati gördüğü “bilgi birikiminin belli bir hedef doğrultusunda örgütlenmesi" misyonu doğrultusunda hareket eder.

İhracat Bağlantıları Kurma

İno Teknoloji; Özellikle Ortadoğu'da sahip olduğu bağlantılar sayesinde ihracat kanalının çeşitlendirilmesi konusunda, çözüm ortağı olduğu müşterilerine destek vermektedir.

Proje Yönetimi

İno Teknoloji; Proje kaynaklarının belirlenmesi, iş planlarının çıkarılması, proje faaliyetlerinin tespiti, yürütülmesi ve takibi konusunda talep edildiği takdirde profesyonel destek verir.